Aktuality

REVITALIZACE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST. BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

30.5.2018

Připravovaná rekonstrukce výpravní budovy vychází ze studie, která se zabývá výpravní budovou současného hlavního železničního nádraží v Brně a která je současně památkově chráněnou budovou.

Samotná architektonická studie vychází ze stavu, kdy po přesunutí železničního provozu do nově zbudovaného nádraží v odsunuté poloze přestane být využívána současná výpravní budova pro potřeby železnice. Nová funkční náplň bude nalezena v kombinaci mnoha funkcí, které vdechnou budově nový život jako komerční, společensky - zábavní a turistické centrum.

Vzhledem k tomu, že v současné době...

STANOVY

25.8.2017

STANOVY
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607
Čl. I
Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost byla založena dne 26.2.2006.

Čl. II
Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: Brno new station development a.s.
2. Sídlo společnosti je v obci Brno.
3. Internetové stránky společnosti jsou: http://www.bnsd.cz/

Čl. III
Struktura řízení společnosti 

1. Společnost má monistický systém vnitřní...

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

25.8.2017

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
obchodní společnosti
Brno new station development a.s.

Představenstvo společnosti Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4860 (dále jen „Brno new station development a.s.“ nebo „BNSD“), jako statutární orgán osoby ovládané ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), vypracoval podle ust. § 82 ZOK následující zprávu o vztazích mezi...

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

25.8.2017

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
Brno new station development a.s., IČ: 27723607
se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016

Představenstvo společnosti se v i roce 2016 pravidelně scházelo na společných jednáních na základě operativní domluvy jeho členů. Neodkladné záležitosti představenstvo řešilo průběžně prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
V roce 2016...

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

25.8.2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se uskuteční dne 26. 9. 2017 v 13:00 hodin
na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno 

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3....

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se uskuteční dne 26. 9. 2017 v 13:00 hodin
na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno 

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3....