Aktuality

Informace pro nové zájemce o uzavření rezidentních smluv na odstavných plochách

31.10.2018

Z důvodu velké obsazenosti odstavných ploch jsme byli nuceně pozastavit uzavírání smluvních vztahů s rezidenty v lokalitě GRAND, tj. odstavná plocha na ulici Benešova a v lokalitě PLATAN, tj. odstavná plocha u restaurace Bogota na ulici Nádražní.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.

Nabídka volných prostor k pronájmu

31.10.2018

V současné chvíli máme k dispozici volné prostory k pronájmu v hlavní výpravní budově železniční stanice Brno hlavní nádraží.
Prvním prostorem je prodejna v 1. nadzemním podlaží o celkové rozloze 22,1 m². Prodejna se nachází v levém křídle výpravní budovy.
Dále je možné pronajmout kanceláře v 2. nadzemním podlaží o celkové rozloze 82,32 m².

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.

Informace o pronájmu odstavných ploch v lokalitě GRAND, POŠTA hl. n., BOGOTA a MALÁ AMERIKA

22.10.2018

Jako jedna z významných činností Společnost Brno new station development a.s. je pronájem odstavných ploch ve čtyřech lokalitách města Brna.

První z lokalit je odstavná plocha s názvem GRAND. Odstavná plocha se nachází na Benešově ulici, za starým autobusovým nádražím. V současné době je zde celková kapacita pro 117 automobilů. Měsíční částka za pronájem rezidentům činí 2.500,- Kč bez DPH. Samozřejmě je možné využít odstavnou plochu k běžnému užití, a to za...

UPOZORNĚNÍ NA NEPRAVDIVÉ INFORMACE

20.9.2018

V současné době se šíří nepravdivé informace, které se týkají údajného ukončení veškerých podnájemních smluv ze strany Brno new station development a.s. se všemi podnájemci ve výpravní budově železniční stanice Brno hlavní nádraží.

Tyto informace, které se nezakládají na pravdě, mají za cíl poškodit dobré jméno naší společnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

 

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.

REVITALIZACE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽELEZNIČNÍ STANICE BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

30.5.2018

Připravovaná rekonstrukce výpravní budovy vychází ze studie, která se zabývá výpravní budovou současného hlavního železničního nádraží v Brně a která je současně památkově chráněnou budovou.

Samotná architektonická studie vychází ze stavu, kdy po přesunutí železničního provozu do nově zbudovaného nádraží v odsunuté poloze přestane být využívána současná výpravní budova pro potřeby železnice. Nová funkční náplň bude nalezena v kombinaci mnoha funkcí, které vdechnou budově nový život jako komerční, společensky - zábavní a turistické centrum.

Vzhledem k tomu, že v současné době...

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

25.8.2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se uskuteční dne 26. 9. 2017 v 13:00 hodin
na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno 

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3....

STANOVY

25.8.2017

STANOVY
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607
Čl. I
Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost byla založena dne 26.2.2006.

Čl. II
Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: Brno new station development a.s.
2. Sídlo společnosti je v obci Brno.
3. Internetové stránky společnosti jsou: http://www.bnsd.cz/

Čl. III
Struktura řízení společnosti 

1. Společnost má monistický systém vnitřní...

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

25.8.2017

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
obchodní společnosti
Brno new station development a.s.

Představenstvo společnosti Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4860 (dále jen „Brno new station development a.s.“ nebo „BNSD“), jako statutární orgán osoby ovládané ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), vypracoval podle ust. § 82 ZOK následující zprávu o vztazích mezi...