Informace o pronájmu odstavných ploch v lokalitě GRAND, POŠTA hl. n., BOGOTA a MALÁ AMERIKA

Datum vydání: 
22.10.2018

Jako jedna z významných činností Společnost Brno new station development a.s. je pronájem odstavných ploch ve čtyřech lokalitách města Brna.

První z lokalit je odstavná plocha s názvem GRAND. Odstavná plocha se nachází na Benešově ulici, za starým autobusovým nádražím. V současné době je zde celková kapacita pro 117 automobilů. Měsíční částka za pronájem rezidentům činí 2.500,- Kč bez DPH. Samozřejmě je možné využít odstavnou plochu k běžnému užití, a to za poplatek 50,- Kč za hodinu. Odstavná plocha je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

Druhou lokalitou je odstavná plocha u hlavní pošty v Brně. Odstavná plocha se nachází na ulici Nádražní a je zde celková kapacita pro 33 automobilů. V této části nelze užívat rezidentní tarif. Lze zde využít běžného odstavení, a to za poplatek 50,- Kč za hodinu. Odstavná plocha je taktéž v provozu nepřetržitě 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

Třetí lokalitou je odstavná plocha u restaurace Bogota s názvem PLATAN. Odstavná plocha se nachází na ulici Nádražní, s celkovou kapacitou pro odstavení 37 automobilů. V současné době není možné na PLATANU parkovat z důvodu probíhající rekonstrukce v prostorách hlavní výpravní budovy a blízkého okolí.

Čtvrtou lokalitou je odstavná plocha u Malé Amerika, která se nachází na ulici Hybešova, s celkovou kapacitou pro odstavení 135 vozidel. V této lokalitě je možné využít rezidentního odstavení, a to za poplatek 1.500,- Kč bez DPH. Zde je možné taktéž využít běžného užití odstavné plochy za poplatek 50,- Kč za hodinu. Odstavná plocha je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

S pozdravem

Vedení společnosti