POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 19.08.2020