POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29.06.2020