Zápis z jednání valné hromady konané dne 19.8.2020