ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 27.06.2019