ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 4.12.2020